REZULTATAI – ČIA!

Etapo nuostatai

Kauno triatlonas 2018 

Nuostatai

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • Populiarinti triatlono sportą;
  • Plėsti triatlono varžybų geografiją;
  • Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą;
  • Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

ORGANIZATORIAI:

VšĮ Nacionalinis ekstremalaus sporto klubas ir VŠĮ Lietuvos triatlono taurė

info@nesk.lt ir info@triatlonotaure.lt

LAIKAS IR VIETA

2018 m. Birželio 27 d. Kauno “Žalgirio“ jachtklubas, R. Kalantos 124, Kaunas.

Programa bus patikslinta artimiausiu metu

PROGRAMA


Birželio 27 d.

16:00-18:45 val. Starto paketų išdavimas renginio vietoje 

18:45 val. Dalyvių instruktažas (briefingas) prie vandens

19:00 val. Bendras visų dalyvių startas

TRASŲ SCHEMOS:

Plaukimo trasa: 200 m.

STARTAS: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas teniso kortai
FINIŠAS: Kauno „Žalgirio“ jachtklubo restoranas

Plaukimo trasa

Dviračių trasa: 10 km

Startas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas
Finišas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas

Dviračių trasa
Bėgimo trasa

BĖGIMO TRASA: 2,5 KM

Startas:
 Kauno „Žalgirio“ jachtklubas
Finišas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas

NUOTOLIAI:

TRI-FUN –  dalyviai turės 200 m. nuplaukti, 10 km. nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km. nubėgti.

TRI-FUN estafetė – trys dalyviai perduodami estafetę, pasikeisdami turės 200 m. nuplaukti, 10 km. nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km. nubėgti.

 LAIKO LIMITAS TRASOSE:

Varžybų distancijos įveikimo laiko limitas 2:00 val.

DALYVIAI:

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai. Klasifikacija pagal amžiaus grupes:

TRI-FUN distancija

  • Bednra grupė – vyrai (neišskiriant pagal amžiaus grupes)
  • Bendra grupė – moterys (neišskiriant pagal amžiaus grupes)

TRI-FUN ESTAFETĖ

  • Bendra grupė, neskirstant pagal amžių ar lytį.

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti bei važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.

Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių.

Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.

Dalyviams privalomi šalmai.

Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal registracijos grupę.

Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais

Užsiregistravus etapo organizatoriai išduoda dalyvio numerį bei elektroninę laiko matavimo mikroschemą.

Registracijos mokesčiai:

Registruojantis ir sumokant:TRI-FUNTRI-FUN-ESTAFETĖ
Iki 2017.06.049 €12 €
Iki 2017.06.2612 €15 €
Registracija renginio dieną vietoje18 €21 €

            Registracija internetu uždaroma likus 2018.06.26 23:59 val.

            Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki starto.

Perleisti registracijos kitam asmeniui negalima.

Birželio 27 d. nuo 16:00 iki 18:45 val. Starto paketų išdavimas renginio vietoje.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI:

Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui, išskyrus dalyvaujant estafetėje, draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats.

            Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba iš šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

            Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

            Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

            Elektroninės mikroschemos daugkartinio naudojimo, kurias privalėsite grąžinti organizatoriams.

            Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

            Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 30 eurų užstatą. Vyr. teisėjui patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.

Varžybų metu taisyklių laikymąsi stebės trasų teisėjai. Dalyviai bus filmuojami atsitiktine tvarka (trasų teisėjų pateikta informacija ir filmuota medžiaga bus naudojama sprendžiant visus galimai kilusius ginčus susijusius su nesąžiningais varžovų veiksmais, rezultatais ir kt.);

Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinukais ar kita aparatūra, kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.

REZULTAI:

 Rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje http://www.kaunas.triatlonotaure.lt  Šios varžybo nėra įskaitinis Lietuvos triatlono taurės etapas.

TRASA IR JOS ZONOS:

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ:

Į ,,tranzitinę zoną“ įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Įeinant į ,,tranzitinę zoną“ teisėjas tikrina šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į ,,tranzitinę zoną“ neįleidžiamas.

Persirengimo zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę turi būti tvarkingai sudedamas tik varžyboms skirtas inventorius. Jei inventorius nepadedamas į dėžę arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį 15 sekundžių.

PLAUKIMO RUNGTIS:

Esant žemesnei nei 24°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas.

Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.

Varžybose dalyvaujant daugiau nei 50 dalyvių startas gali būti duodamas bangomis („rolling start“). Galutiniai rezultatai gali būti nustatomi pagal individualų dalyvių parodytą laiką (kiekvieno dalyvio rezultato fiksavimas prasideda tik kirtus plaukimo rungties laiko matavimo kilimą). Visi dalyviai turi išstartuoti per 5 minutes nuo starto signalo. Elito grupės sportininkai privalo startuoti priekyje.

TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ:

Bėgant iš plaukimo finišo vietos iki dviračių persirengimo zonos negalima mėtyti plaukimo inventoriaus (akinukų, kepurėlės, plaukimo kostiumo). Kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį – 15 sekundžių;

Prieš paliečiant dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą ir jį dėvėti viso važiavimo dviračiu metu.

Prieš pradedant važiuoti dviračiu, turi būti teisingai pritvirtintas dalyvio numeris. Dviračių rungtyje starto numeris turi būti ant nugaros.

Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (Mount line).

DVIRAČIŲ RUNGTIS:

Apribojimų dviračiams nėra. Galima važiuoti plento, MTB, TT dviračiais ir kt. dviračiais, „clip-on“ ragai ant dviračio vairo ir diskiniai ratai yra leidžiami naudoti.

Tvarkingi, užsisegantus šalmai yra privalomi, be šalmo startuoti draudžiama.

Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros sportininkui skiriamas įspėjimas, už pakartotiną nusižengimą dalyvis stabdomas, skiriama 15 sek. bauda, per tą laiką dalyvis privalo teisingai prisitvirtinti numerį.

TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ:

Baigus dviračių rungtį, privaloma nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (Dismount line).

Tik pastačius dviratį galima atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį varžybų dalyvis baudžiamas 15 sekundžių sustabdymu bėgimo rungties metu.

BĖGIMO RUNGTIS:

Bėgant starto numeris turi būti priekyje. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio pirmą kartą įspėjamas, antra kartą stabdomas 15 sek. ir privalo persisukti numerį.

Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.

Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.

Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

APDOVANOJIMAI:

Visiems dalyviams įveikusiems visą distanciją bus įteikti atminimo medaliai;

Numatytų distancijos I-III vietos laimėtojams bus įteikti rėmėjų įsteigti prizai;

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.

Registracija atlieka ir mokėjimus prižiūri asociacija Gernešys į.k.:30251366,