Etapo nuostatai

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
 • Populiarinti triatlono sportą;
 • Plėsti triatlono varžybų geografiją;
 • Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą;
 • Išaiškinti pajėgiausius atskirų etapų ir visos Taurės bendros įskaitos sportininkus;
 • Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
 1. ORGANIZATORIAI:

VŠĮ Lietuvos triatlono taurė, Kaišiadorių savivaldybė, Žaslių seniūnija.

 1. LAIKAS IR VIETA

2018 m. rugpjūčio 5 d. Žaslių ežero paplūdimys, Žasliai, Kaišiadorių raj.

Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas varžybų išvakarėse renginio registratūroje nuo 19:00 iki 21:00 val. renginio dieną nuo 7:00 iki 08:30 val.

08:45 val. Varžybų dalyvių instruktažas (briefingas) prie vandens

9:00 val. Varžybų startas

15:00 val. Nugalėtojų apdovanojimai

PASTABA: Dalyviai į tranzito zoną įleidžiami likus 1 valandai iki starto

„WHEEL STATION”

TRASŲ SCHEMOS:

PLAUKIMAS:

Žaslių ežere, viena ratas – 1900 metrų.

DVIRAČIAI:

Du ratai po 45 km.

https://www.strava.com/routes/12241956

 BĖGIMAS:

Trys ratai po 7 km aplink Žaslių ežerą (danga – žvyras)

https://www.strava.com/routes/14586830

 MAITINIMO PUNKTAI:

 BENDROJI ZONA:

 1. NUOTOLIAI:

ILGO NUOTOLIO DISTANCIJA – dalyviai turės 1,9 km. nuplaukti, 90 km. nuvažiuoti dviračiu ir 21 km. nubėgti.

ILGO NUOTOLIO DISTANCIJOS ESTAFETĖ – estafetės komandą sudaro trys dalyviai, kurie pasikeisdami tarp rungčių turės 1,9 km. nuplaukti, 90 km. nuvažiuoti dviračiu ir 21 km. nubėgti.

 LAIKO LIMITAS:

7:30 val. tiek individualiems dalyviams tiek ir estafetės dalyviams.

 1. DALYVIAI:

5.1 Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai. Klasifikacija pagal amžiaus grupes:

 • o   VE vyrai ir ME moterys – bendroji grupė (elitas), klasifikacija tik pagal lytįo   1969 – 1978 m. – V40 vyrai ir M40 moteryso   1959 – 1968 m. – V50 vyrai ir M50 moteryso   1958 m. ir vyresni – V60 vyrai ir M60 moterys Estafečių komandos neskirstomos pagal amžių ir lytį. Apdovanojamos trys greičiausios komandos.  
  1. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 
  6.1.  Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.6.2.  Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Sutikimo šablonas.6.3.  Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti bei važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.6.4.  Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių.6.5.  Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.6.6.  Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.6.7.  Dalyviams privalomi šalmai.6.8.  Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal pasirinktą distanciją.6.9.  Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui. 
 1.   DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:

7.1.  Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais

7.2.  Užsiregistravus, varžybų etapo dieną organizatoriai išduoda dalyvio numerį

7.3.  Registracijos mokesčiai: 

Registracijos dataIlgo nuotolio distancija (70.3)Ilgo nuotolio distancijos estafetė
Likus daugiau kaip 3 mėn. iki etapo50,00 €60,00 €
Likus daugiau kaip 1 mėn. iki etapo60,00 €70,00 €
Likus mažiau kaip mėnesiui iki etapo70,00 €99,00 €
Registracija renginio vietoje99,00 €119,00 €

7.4.  Registracija internetu uždaroma likus 2 dienoms iki etapo pradžios (ketvirtadieniais 23:59 val., prieš šeštadienio varžybas).

7.5.  Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki starto.

  1. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI:
  1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
  2. Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats.
  3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba iš šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
  4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
  5. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
  6. Elektroninės mikroschemos daugkartinio naudojimo, kurias privalėsite grąžinti organizatoriams.
  7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
  8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 30 eurų užstatą. Vyr. teisėjui patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
  9. Varžybų metu taisyklių laikymąsi stebės trasų teisėjai. Dalyviai bus filmuojami atsitiktine tvarka (trasų teisėjų pateikta informacija ir filmuota medžiaga bus naudojama sprendžiant visus galimai kilusius ginčus susijusius su nesąžiningais varžovų veiksmais, rezultatais ir kt.);
  10. Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinukais ar kita aparatūra, kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
 1. TRASA IR JOS ZONOS:

9.1.         

 TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ:

 • Į ,,tranzitinę zoną“ įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Įeinant į ,,tranzitinę zoną“ teisėjas tikrina šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į ,,tranzitinę zoną“ neįleidžiamas.
 • Persirengimo zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę turi būti tvarkingai sudedamas tik varžyboms skirtas inventorius. Jei inventorius nepadedamas į dėžę arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu bėgimo rungtyje 1 min.

9.2.          PLAUKIMO RUNGTIS:

 • Esant žemesnei nei 24°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas.
 • Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.
 • Varžybose dalyvaujant daugiau nei 50 dalyvių startas gali būti duodamas bangomis („rolling start“). Galutiniai rezultatai gali būti nustatomi pagal individualų dalyvių parodytą laiką (kiekvieno dalyvio rezultato fiksavimas prasideda tik kirtus plaukimo rungties laiko matavimo kilimą). Visi dalyviai turi išstartuoti per 5 minutes nuo starto signalo. Elito grupės sportininkai privalo startuoti priekyje.

9.3.          TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ:

 • Bėgant iš plaukimo finišo vietos iki dviračių persirengimo zonos negalima mėtyti plaukimo inventoriaus (akinukų, kepurėlės, plaukimo kostiumo). Kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu bėgimo rungtyje – 1 min.
 • Prieš paliečiant dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą ir jį dėvėti viso važiavimo dviračiu metu.
 • Prieš pradedant važiuoti dviračiu, turi būti teisingai pritvirtintas dalyvio numeris. Dviračių rungtyje starto numeris turi būti ant nugaros.
 • Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (Mount line).

9.4.          DVIRAČIŲ RUNGTIS:

 • Visiems dalyviams apribojimų dviračiams nėra. Galima važiuoti plento, MTB, TT dviračiais ir kt. dviračiais, „clip-on“ ragai ant dviračio vairo ir diskiniai ratai yra leidžiami naudoti.
 • Važiuoti grupėje griežtai draudžiama. Teisėjams užfiksavus važiavimą grupėje, važiavęs „ant rato“ sportininkas(ė) pirmą kartą baudžiamas bėgimo rungtyje – 1 min. sustabdymu, antrą kartą pažeidęs taisykles – diskvalifikuojamas. 
 • Dviračių rungtyje dalyviai važiuodami dviračiu privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros (išskyrus tuos atvejus, kai tokio atstumo laikytis neįmanoma dėl dviračių trasos specifikos). Lenkimas turi įvykti ne ilgiau kaip per 20 sek.
 • Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros sportininkui skiriamas įspėjimas, už pakartotiną nusižengimą dalyvis stabdomas, skiriama 1 min. bauda, per tą laiką dalyvis privalo teisingai prisitvirtinti numerį. 

9.5.          TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ:

 • Baigus dviračių rungtį, privaloma nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (Dismount line).
 • Tik pastačius dviratį galima atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį varžybų dalyvis baudžiamas 1 min. sustabdymu bėgimo rungties metu.

 9.6.          BĖGIMO RUNGTIS:

 • Bėgant starto numeris turi būti priekyje. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio pirmą kartą įspėjamas, antra kartą stabdomas 1 min. ir privalo persisukti numerį. Ignoruojant teisėjo pastabas arba trečią kartą pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas
 • Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 • Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 1min., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.
 • Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.
 • “PENALTY BOX”
 • Dalyviai gavę nuobaudą, ją privalo atlikti organizatorių pažymėtoje, bėgimo trasoje esančioje nuobaudos palapinėje (“Penalty Box”);
 • Nuobaudų gavusių dalyvių varžybų numerėliai užrašomi ir nuolatos atnaujinami ant šalia “Penalty Box” stovinčios lentos;
 • Nuobaudos atlikimo laikas pradedamas skaičiuoti dalyviui pilnai sustojus “Penalty Box” zonoje;
 • Atlikti nuobaudą yra kiekvieno dalyvio asmeninė atsakomybė, organizatoriai neprisiima pareigos žodžiu informuoti dalyvių apie jų turimas nuobaudas;
 • Dalyvis neatlikęs nuobaudos – diskvalifikuojamas.
 1. APDOVANOJIMAI:
 • Visiems dalyviams įveikusiems pasirinktą distanciją bus įteikti atminimo medaliai;
 • I-III vietos laimėtojams visose numatytose distancijų amžiaus grupėse bus įteiktos taurės, rėmėjų įsteigti prizai;
 • Bendrosios ir komandinės įskaitų apdovanojimų tvarką aprašyta bendruosiuose nuostatuose.
 1. DISTANCIJOS AR DALYVIO DUOMENŲ KEITIMAS PO REGISTRACIJOS:

Sumokėtas starto mokestis atgal negrąžinamas. Išskirtiniais atvejais (rimta liga, trauma ar pan.) įmanoma perkelti sumokėtą starto mokestį kitoms varžyboms ar kitam sezonui. Kiekvienas toks atvejis sprendžiamas LTT valdybos susirinkime.

Dalyviai užsiregistravę į atskirus triatlono taurės etapus gali perleisti savo registraciją kitam dalyviui ne vėliau nei uždaroma išankstinė registracija internetu. Dalyvio keitimo mokestis 5 eurai, kuriuos sumokėjus į LTT sąskaitą LT547180300004700597 reikia atsiųsti keitimo duomenis į info@triatlonotaure.lt

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.