NUOSTATAI


Tikslas ir uždaviniai 
1. Populiarinti bėgimą, kaip sveikatingumo priemonę. 
2. Plėsti sporto mėgėjų masiškumą. 
3. Garsinti Alytaus miesto vardą šalyje ir už jos ribų. 
4. Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę, valios savybes. 
5. Išaiškinti ir pagerbti varžybų nugalėtojus ir prizininkus. 

Varžybų laikas ir vieta 
1. Bėgimas organizuojamas 2018 m. rugpjūčio 26 d.(sekmadienis). 
2. Dalyvių numerių išdavimas vykdomas:

2.1. Rugpjūčio 25 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Rotušės a. 14 (7 kabinetas.)

2.2. Rugpjūčio 26 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 11.00 val. adresu Rotušės a. 2


3. Startai ir apdovanojimai:
3.1. 21 km 97 m. Startas 11.15 val.
3.2. 10 km.  Startas 11.15 val.
3.3. 3 km. Startas 11.30 val.
3.4. Palaikomojo 600 m bėgimo startas 14.00 val.
4. 14.30 val. bėgimo nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas (Alytaus miesto teatras Rotušės a. 2).

Laiko limitas
1. Pusmaratonis – 3 val.
2. 10 km bėgimas – 1 val. 30 min.
3. 3 km bėgimas – 45 minutės
4. Varžybų dieną 14.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.

Dalyviai ir programa
1. Bėgimuose gali dalyvauti visi norintys, laisva valia, pasitikrinę sveikatą ir atsakingi už ją. Įsipareigoja dėl to, nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

2. Dalyviai neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei Dalyvio balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti, bei nufotografuoti, o ši medžiaga organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama ir viešinama įstatymų nustatyta tvarka neribotą laiką.
3. Bėgimo trasų planas pridedamas prie nuostatų ir iškabintas skelbimų lentoje Alytaus miesto teatre.

4. Amžiaus grupės:

 600m. – 3km, -1 0 km.- moterų ir vyrų amžiaus grupių nėra.

 21 km 97 m. amžiaus grupės:

MoterysVyrai
M 19 1999-2000V 19 1999-2000
M E  1998-1989V E  1998-1989
M 30 1988-1979V 30 1988-1979
M 40 1978-1969V 40 1978-1969
M50 1968 ir vyresnėsV 50 1968 -1959
V 60 1958 ir vyresni


Bėgimo reikalavimai ir apribojimai.
1. Dalyviai bėgime dalyvauja su sportine apranga.
2. Ant marškinėlių turėti pritvirtintą numerį. Numeris segamas ant krūtinės, nesuglamžytas, gerai matomas.
3. Registruotis tik savo vardu. Negalima perduoti numerio kitam dalyviui, kitaip rezultatai bus anuliuojami, dalyvis diskvalifikuojamas.
4. Draudžiama:
– palaikantiems asmenims naudoti, bet kokias transporto priemones, pvz.: lydėti bėgant šalia, dviračiais, riedučiais, bei kitas ratuotas priemones, – vedžioti bet kokius gyvūnus.
5. Trasoje bus išdėstyti keli atsigaivinimo punktai (vanduo, kempinės). 6. Dalyvių pretenzijos turi būti pareikštos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau, kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Privaloma, pateikdamas pretenziją sumokėti 3 Eur. mokestį, kuris grąžinamas tuo atveju, jeigu vyr. teisėjas pretenziją patenkina. Jeigu dalyvis mokesčio nesumoka, pretenzija nesvarstoma.

Apdovanojimai
1. Pusės maratono (21 km 97 m.) bėgimo dalyviai apdovanojami – 1-3 vietas užėmę dalyviai taurėmis ir piniginiais prizais.
Absoliučių pusės maratono distancijos (21 km 97 m) piniginiai prizai: Vyrai: 1 – vieta 300 EUR, 2 – vieta 200 EUR, 3 – vieta 100 EUR, Moterys: 1 – vieta 300 EUR, 2 – vieta 200 EUR, 3 – vieta 100 EUR 
2. Patys greičiausi – moteris ir vyras – prizais. 3. 3-10 km. prizines vietas užėmę dalyviai – rėmėjų įsteigtais prizais.
4. Vyriausias ir jauniausias dalyvis-prizais.
5. Visi dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

Registravimasis, startinis mokestis.
1. Dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje.
2. Dalyvio startinis mokestis pervedamas į sąskaitą “PaySera“ sistemoje.
3. Varžybų dieną numerių bei laiko skaičiavimo prietaisų išdavimas:

3.1. Rugpjūčio 25 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Rotušės a. 14 (7 kabinetas.)

3.2. Rugpjūčio 26 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 11.00 val. adresu Rotušės a. 2


4. Startinis mokestis:

  iki Birželio 30 d.iki rugpjūčio 10 d.   
nuo rugpjūčio 11 d.
21 km 97 m.12€15€ 
19€
10 km.8€  
11€16€
3 km.6€  
8€12€
600 m.4€6€9€


5. Dalyvių startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam asmeniui.
6. Dalyvis tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
7. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2018 m. rugpjūčio 20 dienos imtinai.

Aprūpinimas
Visos dalyvių, vadovų komandiruotės išlaidos, komandiruojančių organizacijų sąskaita.
Informacija pasiteiravimui tel. 8-699-96107 (Arūnas)
Informacija dėl registracijos tel. 8-620-39986 (Šarūnas)

Informacija dėl reklamos galimybių renginio metu tel. 8-604-91229 (Povilas)

LBT XIII – Šilalė „Šilalės miesto bėgimas“

Etapo nuostataiI. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Šilalės miesto bėgimas organizuojamas 2018 m. rugpjūčio 12 d. Tai 10 kilometrų; 2,8 kilometro; 400 metrų Vaikų bėgimas Šilalės mieste, skirtas aktyviai švęsti Šilalės miesto 485-ąjį gimtadienį, taip pat paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą.

Šis bėgimas yra ir vienas iš Lietuvos bėgimo taurės, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos taurės etapų.

Uždaviniai:

 • Skatinti visuomenę sportuoti ir domėtis sporto renginiais;
 • Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Šilalėje;
 • Didinti masinių renginių kiekį Šilalėje;
 • Skatinti fizinį aktyvumą, bėgimą, kaip sveiko gyvenimo būdą;
 • Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus;
 • Paminėti Dariaus ir Girėno 85 – ąsias skrydžio per Atlantą metines.

II. ORGANIZATORIAI

Renginį organizuoja: sporto, laisvalaikio ir pomėgių klubas “Žingsnis Link Savęs”

Partneriai:

Šilalės rajono savivaldybė;

Šilalės sporto mokykla;

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“;

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija;

Lietuvos bėgimo taurė.

III. TRASOS

Trasos danga: asfaltas – miesto gatvėmis ir dviračių taku; miškas; žvyrkelis.

Šilalės miesto bėgimo taurės trasos:

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyksta 2018 m. rugpjūčio 12 d. Šilalės mieste:

 • 10:00 val. – 10 km startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 90 min.);
 • 11:45 val. – 400 m Vaikų bėgimo startas Šilalės miesto stadione;
 • 12:00 val. – 2,8 km bėgimo startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 30 min.).

Tikslus starto laikas ir vieta gali būti tikslinami.

V. DALYVIAI

Dalyvių amžius:

 • 10 km bėgime gali dalyvauti ne jaunesni kaip gimę 2004 metais;
 • 2,8 km – visi asmenys;
 • 400 m – rungtynėse gali dalyvauti asmenys nuo 2 iki 12 metų.

AMŽIAUS GRUPĖS:

10 km BĖGIMAS:

VYRAI – V;   MOTERYS – M; GIMIMO METAI;

19V;           19M;               1999m IR JAUNESNI;

39V;           39M;               1979m – 1998m;

49V;           49M;               1969m – 1978m;

+50V;      +50M;               1968m IR VYRESNI;

2,8 km BĖGIMAS:

VAIKINAI – VK;   MERGINOS – MR;  GIMIMO METAI;

11VK;                11MR;                  2007m IR JAUNESNI;

13VK;                13MR;                  2005m – 2006m;

15VK;                15MR;                  2003m – 2004m;

17VK;                17MR;                  2001m – 2002m;

400 m VAIKŲ BĖGIMAS

VAIKAI – VAIK; MERGAITĖS – MERG; GIMIMO METAI;

VAIK;               MERG;                     2006 IR JAUNESNI;

 • Rėmėjų įsteigti prizai yra skirti bėgikams, kurie patenka į amžiaus grupes nurodytas aukščiau.
 • 2,8 km bėgime taip pat bus varžomasi dėl gausiausios komandos apdovanojimo. Registracijos metu būtina nurodyti tą patį komandos pavadinimą visiems komandos nariams.
 • Visi dalyviai privalo turėti asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą arba gimimo liudijimą).
 • Varžybose gali dalyvauti visi norintieji, užpildę dalyvio registracijos anketą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registruodamiesi. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
 • Bėgikai, atsiimdami dalyvio numerį su pritvirtinta elektronine mikroschema, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
 • Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 • Dalyvauti bėgime gali asmenys: 400 m – ne vyresni nei 12 metų asmenys; 2,8 km – visi asmenys; 10 km – tik ne jaunesni, kaip gimę 2004 metais, asmenys.
 • Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 • Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

VI. ATSAKOMYBĖ

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir nieko neverčiami. Prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (taip pat su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai arba treneriai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 • Registruotis galima į bet kurį bėgimą tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Šios taisyklės nesilaikymo atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 • Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės) aiškiai matomoje vietoje.
 • Dalyviams ir juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis (pvz.: dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir t.t.) Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami.
 • Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 • Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 • Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį su elektronine laiko skaičiavimo mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas nebus fiksuojamas ir tokių dalyvių rezultatai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 • Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 • Bet kokios bėgimo dalyvio pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

VIII. APDOVANOJIMAI

10 km:

 • Absoliutūs 1-3 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai apdovanojami taurėmis bei piniginiais prizais (prizinis fondas 600 Eur);
 • Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami prizais;

2,8 km:

 • Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojams rėmėjų prizai;
 • Gausiausiai komandai rėmėjų prizai bei taurė.

Šilalės miesto Vaikų bėgimas (400 m):

 • Visiems finišavusiems Šilalės miesto bėgimo medaliai.

Kiti apdovanojimai:

 • Visiems finišavusiems – proginiai medaliai!

IX. REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Dalyviai gali registruotis interneto svetainėje: www.silalesbegimas.lt ir www.begimotaure.lt;

Rugpjūčio 11 d. 20:00 val. registracija interneto svetainėje baigiasi.

Rugpjūčio 12 d. (Varžybų dieną) registracija bus vykdoma iki 11:30.

Numerių išdavimas – Šilalės miesto stadione rugpjūčio 12 d.:

– 10 km 8:00 – 9:40

– 400 m 10:00 – 11:30

– 2,8 km 10:00 – 11:40

X. DALYVIŲ STARTINIS REGISTRACIJOS MOKESTIS

Dalyvio startinis mokestis taikomas tik 10 km dalyviams. Startinis mokestis iki liepos 31 d. – 5 Eur. Nuo rugpjūčio 1 d. startinis mokestis – 7 Eur.

Startinių mokesčių surinkimą organizuoja ir prižiūri Asociacija „Gėrnešys”.

XI. INFORMACIJA

Dėl renginio organizavimo – www.silalesbegimas.lt

Dėl registracijos – info@begimotaure.lt;

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti varžybų reglamentą.

Renginys skirtas garsinti Mažąją Lietuvą ir Pagėgių kraštą.

Bėgimo „Žukų žolinės – 2018” organizatorius Dainius Kinderis, kviečia visą bėgimo bendruomenę susipažinti su Mažosios Lietuvos svetingumu ir įvertinti šio krašto grožį… bėgant.

Po bėgimo visų dalyvių laukia puiki Žukų Žolinių šventė.

Pagėgių ir Jurbarko kraštas negali pasigirti sporto renginių gausa, nekalbant apie masinius renginius, kaip bėgimo varžybos, kurios visoje Lietuvoje sparčiai populiarėja ir dalyvių skaičius vis gausesnis.  Norėdami ištaisyti šią situaciją, jungiamės prie Lietuvos bėgimo taurės ir ateinantį rugpjūtį pakviesime sudalyvauti naujame bėgime – „Žukų Žolinės”. Bėgimas vyks per Žolines, rugpjūčio 11 dieną, Žukuose (Pagėgių savivaldybė) ir dalis trasos kirs taip pat Jurbarko rajono ribas.  Bėgimo sumanytojas – iš Žukų kilęs Dainius Kinderis, siakiantis skatinti savo krašto žmonių užimtumą ir sportinį aktyvumą, o visus svečius – susipažinti su Pagėgių ir Jurbarko kraštu, kuris gana retai lankomas. Bėgimas skirtas Kazimiero Kinderio atminimui, kuris buvo aktyvus Žukų bendruomenės narys.

TRASA

Bėgimo metu susipažinsi su tuo, ką gražiausio turi Biržai: gamtos stebuklais, kultūros perlais, jaukiomis gatvėmis ir minkštais takeliais.

„Biržų km“ trasa driekiasi startuojant Vytauto g., įsukant į Kęstučio g., tęsiant palei Širvėnos ežero pakrantę, įbėgant į Bielinio g. ir finišuojant Vytauto g., kur jūsų lauks būrys draugų.

21,0975 km bėgikai ratą suks 6 kartus

10,5 km bėgikai ratą suks 3 kartus

3,5 km bėgikai ratą suks 1 kartą

Vaikučių bėgimas vyks tiesiojoj atkarpoj.

Visų bėgikų laukia gausus palaikymas, muzikos stotelės, vandens punktas ir gaivus dušiukas.

Atsistatymui po krūvio – angliavandenių puota!

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Sveikas miestas“, Asociacija „Mano klubas” ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija 2018 m. liepos 14 d. rengia tarptautinį Vilnius 100 km. bėgimą.

 IITIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. 1. Vilniaus 100 km. bėgimas yra skirtas Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimui
 2. 2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 3. 3. Gausinti masinių sporto renginių kiekį Vilniuje. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 4. 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. 5. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;

2. Paruošti varžybų trasą;

3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

 1. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2017 m. liepos 14 d., Vilnius, Vingio parkas

6.00 val. – 100 km. rungties startas

6.00 val. – 10x10km estafetės rungties startas

 1. LAIKO LIMITAS
 2. 100 km rungties bėgimo limitas – 13 val.
 1. DALYVIAI
 1. 100 km bėgimo varžybose gali dalyvauti bėgikai kurie varžybų dieną turi – 18 metų. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. 10x10km estafetės rungtyje gali dalyvauti visi norintis. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.10×10 km estafetė1 etapo starto laikas – 6:00 val.Dalyvis nešasi estafetinę lazdelę kuria privalo perduoti TIK specialiai tam įrengtame sektoriuje kito etapo bėgikui.2 etapo bėgikas startuoja perėmęs estafetinę lazdelę iš 1 bėgiko ir t.t.. komandų dalyviai turi patys pasiskaičiuoti kito etapo starto laiką pagal savo komandos dalyvių pajėgumą.Paskutinis (10) finišavęs bėgikas estafetinę lazdelę gražiną varžybų teisėjams.Estafetinės komandos dalyvis gali startuoti tik vienos komandos sudėtyje.Komandos dalyvis gali įveikti tik vieną etapą.

Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai beatskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. 100 km dalyvių amžiaus grupės:
VyraiMoterys
V2000 ir vyresniM2000 ir vyresnės
V401969-1978M401969-1978
V501959-1968M501959-1968
V601949-1958M601949-1958
V701948 ir vyresniM701948 ir vyresnės

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 € mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Varžybų trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai.

 1. APDOVANOJIMAI

100 km rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis

Piniginiai prizai (piniginiai prizai bus pervedami į dalyvio banko sąskaitą):

VyraiVietaMoterys
500 €1500 €
400 €2400 €
300 €3300 €
200 €4200 €
100 €5100 €
 1. Lietuvos čempionato nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti medaliai
 2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis;
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

10 x10 km estafetės apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmusios komandos komandine taure
 2. 1 – 3 vietas užėmusios komandos nariams bus įteiktos rėmėjų dovanos
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.
 1. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

100 km

Iki 2018 06 01 – 10 €

2018 06 01 – 06 30 – 15 €

2018 07 01 – 07 13 – 20 €

10×10 km estafetė

Iki 2018 06 01 – 5 € (komandai 50 €)

2018 06 01 – 06 30 – 8 € (komandai 80 €)

2018 07 01 – 07 13 – 10 € (komandai 100 €)

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP7710003275158,

LT263500010003275158 arba paspaudę šią nuorodą http://www.begti.lt/registracija/33

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas! Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – 100kmrunning.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų liepos 13 d. 24.00 val.
 3. Varžybų diena registracija vykdoma nebus.
 4. Apie registraciją ir numerių atsiėmimą liepos 13-14 d. informuosime vėliau.
 5. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

XII. VARŽYBŲ TRASA

 1. 100 km – 50 ratų po 2 km
 2. 10 km – 5 ratai po 2 km

Startas ir finišas priešais Vingio parko estrada

Preliminari trasos konfigūracija:

100km_zemelapis3
ETAPO REZULTATAI – ČIA!

Etapo nuostatai

29- ASIS TARPTAUTINIS BĖGIMAS  „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTAS VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

Tvirtinu:                                                     Tvirtinu:
Viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas”        Vilniaus dirbančiųjų sporto
                                                                   klubų sąjunga „Žalgiris
                            
Pirmininkas Mantas  Paulauskas               Pirmininkas Romualdas Budrionis
2018.04.25                                                 2018.04.25


29 – JO TARPTAUTINIO  BĖGIMO „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTO VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

N  U  O  S  T   A  T  A  I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti gyventojus reguliariai mankštintis, stiprinti sveikatą.
2. Populiarinti bėgimą  vilniečių, o taip pat respublikos gyventojų tarpe.
3. Skatinti  gyventojų iniciatyvą  dalyvauti Vilniaus m. sportiniame gyvenime.


II. ORGANIZATORIAI
4. Bėgimą  organizuoja Vilniaus viešoji įstaiga „Sveikas miestas“ ir Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjunga „Žalgiris“, Asociacija “Gėrnešys”.


III. LAIKAS IR VIETA
5. Tradicinis bėgimas vyks 2018 m. liepos mėn 6 d. aplink „Žaliuosius ežerus.“
6. Distancija  11,7 km. – Trasos schema.
7. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas  2018 m. liepos  6 d nuo  9:00 val. iki 10:30 val. starto vietoje.
8. Startas – 2018 metų liepos 6 d. 11:00 val. prie „Žaliųjų ežerų paplūdimio.“
9. Išankstinė registracija iki 2018 m. liepos mėn 03 d., 24:00 val. čia.

Varžybų dieną naujų dalyvių registracija  nevykdoma, tik išduodami starto numeriai.

IV. DALYVIAI
10. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose, o taip pat dalyvio 11. kortelėse savo parašu patvirtinę, jog už sveikatą ir visas kitas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys. 
12. Pirmieji iš anksto užsiregistravę 50 dalyvių, senjorai nuo 63m. vaikai iš daugiavaikių šeimų, globos namų dalyvauja nemokamai (kartu privalo dalyvauti vienas iš tėvų (globėjų), globotinių atstovas).
13. Dalyvio mokestis: 5,00/ penki/ eurai iki 2018 m. liepos 01 d. 24:00 val., vėliau 10,00/ dešimt eurų iki liepos 03 d. 24:00 val.

14. Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP2 1100 0131 7258, LT72 3500 0100 0131 7258 (SWIFT code: EVIULT21XXX) arba registrupdamiesi čia – registracija.

15. Bėgimo dalyviai pagal amžių skirstomi į šias grupes:
             1 grupė   iki 16 metų.  / M15, V 15/
             2 grupė – virš 16 metų iki 30 metų/ M E, V E/
             3 grupė- virš 30metų iki 40 metų  / M30,V30/
             4 grupė – virš 40metų iki 50 metų / M40, V 40/
             5 grupė – virš 50metų iki 60 metų /M 50, V 50/
             6 grupė  – virš 60 metų ir daugiau /M60, V60/   
16. Kiekvienas finišaves dalyvis gauna bėgimo atminimo medalį.

V. NUGALĖTOJŲ  NUSTATYMAS.

17. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi  kiekvienoje amžiaus grupėje  atskirai vyrų ir moterų pagal pasiektus geriausius rezultatus, vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų  taisyklėmis.

VI. APDOVANOJIMAS.

18. Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami taurėmis, medaliais ir piniginiais prizais iš rėmėjų lėšų.

19. Nugalėtojai atskiruose amžiaus grupėse vyrų ir moterų tarpe apdovanojami daiktiniais prizais.

20. Pastabos:

– Absoliutūs  nugalėtojai nepretenduoja į amžiaus  grupių nugalėtojų prizus.

– Dalyvių laiko fiksavimui bus naudojama  elektroninė laiko matavimo sistema – Macsha.

– Nepilnamečiai norintys dalyvauti  bėgime turi turėti tėvų raštišką sutikimą arba atvykta į varžybas su vienu iš tėvų (globėju) arba treneriu.

Papildoma informacija /nuostatai/- www.sveikasmiestas.ltwww.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt

VII. ORGANIZATORIAI.

21. Organizatorius – Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjungos „Žalgiris“, pirmininkas Romualdas Budrionis,  tel. 861285044.

22. Organizacinis partneris – VŠĮ „Sveikas miestas“,  direktorius Mantas Paulauskas, tel. 865640400.

23. Egidijus Karalius 29-jo tarptautinio bėgimo „Aplink  Žaliuosius ežerus“ vyr.teisėjas 864781442.

24. Organizacinis partneris Asociacija „Gėrnešys”, Audrius Jaraminas,  tel.: 861000795; e-mail: info@begimotaure.lt;