NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Sveikas miestas“, Asociacija „Mano klubas“ ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija 2018 m. liepos 14 d. rengia tarptautinį Vilnius 100 km. bėgimą.

 IITIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. 1. Vilniaus 100 km. bėgimas yra skirtas Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimui
 2. 2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 3. 3. Gausinti masinių sporto renginių kiekį Vilniuje. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 4. 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. 5. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;

2. Paruošti varžybų trasą;

3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

 1. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2017 m. liepos 14 d., Vilnius, Vingio parkas

6.00 val. – 100 km. rungties startas

6.00 val. – 10x10km estafetės rungties startas

 1. LAIKO LIMITAS
 2. 100 km rungties bėgimo limitas – 13 val.
 1. DALYVIAI
 1. 100 km bėgimo varžybose gali dalyvauti bėgikai kurie varžybų dieną turi – 18 metų. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. 10x10km estafetės rungtyje gali dalyvauti visi norintis. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.10×10 km estafetė1 etapo starto laikas – 6:00 val.Dalyvis nešasi estafetinę lazdelę kuria privalo perduoti TIK specialiai tam įrengtame sektoriuje kito etapo bėgikui.2 etapo bėgikas startuoja perėmęs estafetinę lazdelę iš 1 bėgiko ir t.t.. komandų dalyviai turi patys pasiskaičiuoti kito etapo starto laiką pagal savo komandos dalyvių pajėgumą.Paskutinis (10) finišavęs bėgikas estafetinę lazdelę gražiną varžybų teisėjams.Estafetinės komandos dalyvis gali startuoti tik vienos komandos sudėtyje.Komandos dalyvis gali įveikti tik vieną etapą.

Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai beatskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. 100 km dalyvių amžiaus grupės:
VyraiMoterys
V2000 ir vyresniM2000 ir vyresnės
V401969-1978M401969-1978
V501959-1968M501959-1968
V601949-1958M601949-1958
V701948 ir vyresniM701948 ir vyresnės

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 € mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Varžybų trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai.

 1. APDOVANOJIMAI

100 km rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis

Piniginiai prizai (piniginiai prizai bus pervedami į dalyvio banko sąskaitą):

VyraiVietaMoterys
500 €1500 €
400 €2400 €
300 €3300 €
200 €4200 €
100 €5100 €
 1. Lietuvos čempionato nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti medaliai
 2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis;
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

10 x10 km estafetės apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmusios komandos komandine taure
 2. 1 – 3 vietas užėmusios komandos nariams bus įteiktos rėmėjų dovanos
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.
 1. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

100 km

Iki 2018 06 01 – 10 €

2018 06 01 – 06 30 – 15 €

2018 07 01 – 07 13 – 20 €

10×10 km estafetė

Iki 2018 06 01 – 5 € (komandai 50 €)

2018 06 01 – 06 30 – 8 € (komandai 80 €)

2018 07 01 – 07 13 – 10 € (komandai 100 €)

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP7710003275158,

LT263500010003275158 arba paspaudę šią nuorodą http://www.begti.lt/registracija/33

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas! Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – 100kmrunning.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų liepos 13 d. 24.00 val.
 3. Varžybų diena registracija vykdoma nebus.
 4. Apie registraciją ir numerių atsiėmimą liepos 13-14 d. informuosime vėliau.
 5. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

XII. VARŽYBŲ TRASA

 1. 100 km – 50 ratų po 2 km
 2. 10 km – 5 ratai po 2 km

Startas ir finišas priešais Vingio parko estrada

Preliminari trasos konfigūracija:

100km_zemelapis3
ETAPO REZULTATAI – ČIA!

Etapo nuostatai

29- ASIS TARPTAUTINIS BĖGIMAS  „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTAS VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

Tvirtinu:                                                     Tvirtinu:
Viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas”        Vilniaus dirbančiųjų sporto
                                                                   klubų sąjunga „Žalgiris
                            
Pirmininkas Mantas  Paulauskas               Pirmininkas Romualdas Budrionis
2018.04.25                                                 2018.04.25


29 – JO TARPTAUTINIO  BĖGIMO „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTO VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

N  U  O  S  T   A  T  A  I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti gyventojus reguliariai mankštintis, stiprinti sveikatą.
2. Populiarinti bėgimą  vilniečių, o taip pat respublikos gyventojų tarpe.
3. Skatinti  gyventojų iniciatyvą  dalyvauti Vilniaus m. sportiniame gyvenime.


II. ORGANIZATORIAI
4. Bėgimą  organizuoja Vilniaus viešoji įstaiga „Sveikas miestas“ ir Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjunga „Žalgiris“, Asociacija “Gėrnešys“.


III. LAIKAS IR VIETA
5. Tradicinis bėgimas vyks 2018 m. liepos mėn 6 d. aplink „Žaliuosius ežerus.“
6. Distancija  11,7 km. – Trasos schema.
7. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas  2018 m. liepos  6 d nuo  9:00 val. iki 10:30 val. starto vietoje.
8. Startas – 2018 metų liepos 6 d. 11:00 val. prie „Žaliųjų ežerų paplūdimio.“
9. Išankstinė registracija iki 2018 m. liepos mėn 03 d., 24:00 val. čia.

Varžybų dieną naujų dalyvių registracija  nevykdoma, tik išduodami starto numeriai.

IV. DALYVIAI
10. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose, o taip pat dalyvio 11. kortelėse savo parašu patvirtinę, jog už sveikatą ir visas kitas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys. 
12. Pirmieji iš anksto užsiregistravę 50 dalyvių, senjorai nuo 63m. vaikai iš daugiavaikių šeimų, globos namų dalyvauja nemokamai (kartu privalo dalyvauti vienas iš tėvų (globėjų), globotinių atstovas).
13. Dalyvio mokestis: 5,00/ penki/ eurai iki 2018 m. liepos 01 d. 24:00 val., vėliau 10,00/ dešimt eurų iki liepos 03 d. 24:00 val.

14. Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP2 1100 0131 7258, LT72 3500 0100 0131 7258 (SWIFT code: EVIULT21XXX) arba registrupdamiesi čia – registracija.

15. Bėgimo dalyviai pagal amžių skirstomi į šias grupes:
             1 grupė   iki 16 metų.  / M15, V 15/
             2 grupė – virš 16 metų iki 30 metų/ M E, V E/
             3 grupė- virš 30metų iki 40 metų  / M30,V30/
             4 grupė – virš 40metų iki 50 metų / M40, V 40/
             5 grupė – virš 50metų iki 60 metų /M 50, V 50/
             6 grupė  – virš 60 metų ir daugiau /M60, V60/   
16. Kiekvienas finišaves dalyvis gauna bėgimo atminimo medalį.

V. NUGALĖTOJŲ  NUSTATYMAS.

17. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi  kiekvienoje amžiaus grupėje  atskirai vyrų ir moterų pagal pasiektus geriausius rezultatus, vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų  taisyklėmis.

VI. APDOVANOJIMAS.

18. Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami taurėmis, medaliais ir piniginiais prizais iš rėmėjų lėšų.

19. Nugalėtojai atskiruose amžiaus grupėse vyrų ir moterų tarpe apdovanojami daiktiniais prizais.

20. Pastabos:

– Absoliutūs  nugalėtojai nepretenduoja į amžiaus  grupių nugalėtojų prizus.

– Dalyvių laiko fiksavimui bus naudojama  elektroninė laiko matavimo sistema – Macsha.

– Nepilnamečiai norintys dalyvauti  bėgime turi turėti tėvų raštišką sutikimą arba atvykta į varžybas su vienu iš tėvų (globėju) arba treneriu.

Papildoma informacija /nuostatai/- www.sveikasmiestas.ltwww.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt

VII. ORGANIZATORIAI.

21. Organizatorius – Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjungos „Žalgiris“, pirmininkas Romualdas Budrionis,  tel. 861285044.

22. Organizacinis partneris – VŠĮ „Sveikas miestas“,  direktorius Mantas Paulauskas, tel. 865640400.

23. Egidijus Karalius 29-jo tarptautinio bėgimo „Aplink  Žaliuosius ežerus“ vyr.teisėjas 864781442.

24. Organizacinis partneris Asociacija „Gėrnešys“, Audrius Jaraminas,  tel.: 861000795; e-mail: info@begimotaure.lt;