Etapo nuostatai

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
 • Populiarinti triatlono sportą;
 • Plėsti triatlono varžybų geografiją;
 • Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą;
 • Išaiškinti pajėgiausius atskirų etapų ir visos Taurės bendros įskaitos sportininkus;
 • Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
 1. ORGANIZATORIAI:

VŠĮ Lietuvos triatlono taurė ir Jonavos raj. Savivaldybė.

 1. LAIKAS IR VIETA

2018 m. liepos 21 d. Joninių slėnis,  paplūdimys prie I Varnutės tvenkinio, Jonava.

Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas varžybų išvakarėse renginio registratūroje nuo 19:00 iki 21:00 val. renginio dieną nuo 6:30 iki 12:00 val.

8:45 val. Olimpinės distancijos dalyvių instruktažas (briefingas) prie vandens

9:00 val. Olimpinės distancijos startas

12:15 val. Olimpinės distancijos nugalėtojų apdovanojimai

12:45 val. Sprinto distancijos instruktažas (briefingas) prie vandens

13:00 val. Sprinto distancijos startas

14:45 val. TRI-FUN distancijos instruktažas (briefingas) prie vandens

15:00 val. TRI-FUN distancijos startas

16:00 Sprinto ir TRI-FUN distancijų nugalėtojų apdovanojimai

PASTABA: Dalyviai į tranzito zoną įleidžiami likus ~45 min. iki pasirinktos distancijos starto

TRASŲ SCHEMOS:

PLAUKIMAS:

 Olimpinė distancija (1500m.) – du ratai, su vienu išlipimu į krantą (run-out)

 Sprinto distancija (750m.) – vienas ratas

 TRI-FUN (200m.) – vienas ratas

DVIRAČIAI:

Olimpinė distancija (44 km.) – du ratai

Sprinto distancija (22 km.) – vienas ratas

TRI-FUN (11,5 km.)

Trasų žemėlapiai STRAVA: OD ir SDTRI-FUN

 BĖGIMAS:

Olimpinė distancija (10 km.) – 4 ratai

Sprinto distancija (5 km.) – 2 ratai

TRI-FUN (2,5 km.) – vienas ratas

STRAVA: OD;SD;TRI-FUN

 1. NUOTOLIAI:

OLIMPINĖ DISTANCIJA – dalyviai turės 1,5 km. nuplaukti, 44 km. nuvažiuoti dviračiu ir 10 km. nubėgti.

OLIMPINĖS DISTANCIJOS ESTAFETĖ – estafetės komandą sudaro trys dalyviai, kurie pasikeisdami tarp rungčių turės 1,5 km. nuplaukti, 44 km. nuvažiuoti dviračiu ir 10 km. nubėgti.

SPRINTO DISTANCIJA – dalyviai turės 750 m. nuplaukti, 22 km. nuvažiuoti dviračiu ir 5 km. nubėgti.

SPRINTO DISTANCIJA ESTAFETĖ – estafetės komandą sudaro trys dalyviai, kurie pasikeisdami tarp rungčių turės 0,75 km. nuplaukti, 22 km. nuvažiuoti dviračiu ir 5 km. nubėgti.

TRI-FUN –  dalyviai turės 200 m. nuplaukti, 10 km. nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km. nubėgti.

 LAIKO LIMITAS TRASOSE:

Olimpinės distancijos įveikimo laiko limitas 4:30 val.

Sprinto distancijos įveikimo laiko limitas 2:30 val.

TRI-FUN distancijos įveikimo laiko limitas 2:30 val.

 1. DALYVIAI:

5.1 Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai. Klasifikacija pagal amžiaus grupes:

  • Olimpinė, sprinto ir ilgo nuotolio distancijos:
  o   VE vyrai ir ME moterys – bendroji grupė (elitas), klasifikacija tik pagal lytįo   1969 – 1978 m. – V40 vyrai ir M40 moteryso   1959 – 1968 m. – V50 vyrai ir M50 moteryso   1958 m. ir vyresni – V60 vyrai ir M60 moterys Estafečių (OD ir SD) komandos neskirstomos pagal amžių ir lytį. Apdovanojamos trys greičiausios komandos. 
  • TRI-FUN distancija
  o   2004 m. ir jaunesni – V14 berniukai ir M14 mergaitėso   1999 – 2003 m. – VS berniukai ir MS mergaitėso   Mėgėjai – VM vyrai ir MM moterys  V14, M14, VS ir MS dalyviai į mėgėjų (VM ir MM) apdovanojimus nepretenduoja.
  1. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 
  6.1.  Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.6.2.  Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Sutikimo šablonas.6.3.  Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti bei važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.6.4.  Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių.6.5.  Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.6.6.  Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.6.7.  Dalyviams privalomi šalmai.6.8.  Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal pasirinktą distanciją.6.9.  Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui. 
 1.   DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:

7.1.  Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais

7.2.  Užsiregistravus, varžybų etapo dieną organizatoriai išduoda dalyvio numerį

7.3.  Registracijos mokesčiai: 

Registracijos į atskirus etapus tvarka ir kainos:
Registracijos dataOlimpinė arba SprintoOlimpinė arba Sprinto EstafetėTRI-FUN
Likus daugiau kaip 3 mėn. iki etapo29,00 €35,00 €9,00 €
Likus daugiau kaip 1 mėn. iki etapo35,00 €40,00 €12,00 €
Likus mažiau kaip mėnesiui iki etapo40,00 €45,00 €15,00 €
Registracija renginio vietoje45,00 €50,00 €19,00 €

7.4.  Registracija internetu uždaroma likus 2 dienoms iki etapo pradžios (ketvirtadieniais 23:59 val., prieš šeštadienio varžybas).

7.5.  Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki pasirinktos distancijos pirmos plaukimo „bangos“ starto.

7.6.  Dalyviai, užsiregistravę į visus etapus, gali nemokamai keisti registracijos metu pasirinktą distanciją (iš OD į SD arba atvirkščiai). Apie distancijos keitimą būtina informuoti ne vėliau nei likus savaitei iki etapo starto. Perleisti registracijos kitam asmeniui negalima. 

  1. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI:
  1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
  2. Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats.
  3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba iš šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
  4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
  5. Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
  6. Elektroninės mikroschemos daugkartinio naudojimo, kurias privalėsite grąžinti organizatoriams.
  7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
  8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 30 eurų užstatą. Vyr. teisėjui patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
  9. Varžybų metu taisyklių laikymąsi stebės trasų teisėjai. Dalyviai bus filmuojami atsitiktine tvarka (trasų teisėjų pateikta informacija ir filmuota medžiaga bus naudojama sprendžiant visus galimai kilusius ginčus susijusius su nesąžiningais varžovų veiksmais, rezultatais ir kt.);
  10. Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinukais ar kita aparatūra, kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
 1. TRASA IR JOS ZONOS:

9.1.         

 TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ:

 • Į ,,tranzitinę zoną“ įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Įeinant į ,,tranzitinę zoną“ teisėjas tikrina šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į ,,tranzitinę zoną“ neįleidžiamas.
 • Persirengimo zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę turi būti tvarkingai sudedamas tik varžyboms skirtas inventorius. Jei inventorius nepadedamas į dėžę arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį 15 sekundžių.

9.2.          PLAUKIMO RUNGTIS:

 • Esant žemesnei nei 24°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas.
 • Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.
 • Varžybose dalyvaujant daugiau nei 50 dalyvių startas gali būti duodamas bangomis („rolling start“). Galutiniai rezultatai gali būti nustatomi pagal individualų dalyvių parodytą laiką (kiekvieno dalyvio rezultato fiksavimas prasideda tik kirtus plaukimo rungties laiko matavimo kilimą). Visi dalyviai turi išstartuoti per 5 minutes nuo starto signalo. Elito grupės sportininkai privalo startuoti priekyje.

9.3.          TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ:

 • Bėgant iš plaukimo finišo vietos iki dviračių persirengimo zonos negalima mėtyti plaukimo inventoriaus (akinukų, kepurėlės, plaukimo kostiumo). Kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį – 15 sekundžių;
 • Prieš paliečiant dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą ir jį dėvėti viso važiavimo dviračiu metu.
 • Prieš pradedant važiuoti dviračiu, turi būti teisingai pritvirtintas dalyvio numeris. Dviračių rungtyje starto numeris turi būti ant nugaros.
 • Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (Mount line).

9.4.          DVIRAČIŲ RUNGTIS:

 • Visiems dalyviams apribojimų dviračiams nėra. Galima važiuoti plento, MTB, TT dviračiais ir kt. dviračiais, „clip-on“ ragai ant dviračio vairo ir diskiniai ratai yra leidžiami naudoti.
 • Važiuoti grupėje griežtai draudžiama. Teisėjams užfiksavus važiavimą grupėje, važiavęs „ant rato“ sportininkas(ė) pirmą kartą baudžiamas 40 sek. sustabdymu (trasoje arba bėgimo rungties metu), antrą kartą pažeidęs taisykles – diskvalifikuojamas. 
 • Dviračių rungtyje dalyviai važiuodami dviračiu privalo laikytis atstumo: 3 m iš šono, 12 m iš nugaros (išskyrus tuos atvejus, kai tokio atstumo laikytis neįmanoma dėl dviračių trasos specifikos). Lenkimas turi įvykti ne ilgiau kaip per 20 sek.
 • Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros sportininkui skiriamas įspėjimas, už pakartotiną nusižengimą dalyvis stabdomas, skiriama 15 sek. bauda, per tą laiką dalyvis privalo teisingai prisitvirtinti numerį. 

9.5.          TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ:

 • Baigus dviračių rungtį, privaloma nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (Dismount line).
 • Tik pastačius dviratį galima atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį varžybų dalyvis baudžiamas 15 sekundžių sustabdymu bėgimo rungties metu.

 9.6.          BĖGIMO RUNGTIS:

 • Bėgant starto numeris turi būti priekyje. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio pirmą kartą įspėjamas, antra kartą stabdomas 15 sek. ir privalo persisukti numerį. Ignoruojant teisėjo pastabas arba trečią kartą pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas
 • Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.
 • Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.
 • Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.
 • “PENALTY BOX”
 • Dalyviai gavę nuobaudą, ją privalo atlikti organizatorių pažymėtoje, bėgimo trasoje esančioje nuobaudos palapinėje (“Penalty Box”);
 • Nuobaudų gavusių dalyvių varžybų numerėliai užrašomi ir nuolatos atnaujinami ant šalia “Penalty Box” stovinčios lentos;
 • Nuobaudos atlikimo laikas pradedamas skaičiuoti dalyviui pilnai sustojus “Penalty Box” zonoje;
 • Atlikti nuobaudą yra kiekvieno dalyvio asmeninė atsakomybė, organizatoriai neprisiima pareigos žodžiu informuoti dalyvių apie jų turimas nuobaudas;
 • Dalyvis neatlikęs nuobaudos – diskvalifikuojamas.
 1. APDOVANOJIMAI:
 • Visiems dalyviams įveikusiems pasirinktą distanciją bus įteikti atminimo medaliai;
 • I-III vietos laimėtojams visose numatytose distancijų amžiaus grupėse bus įteiktos taurės, rėmėjų įsteigti prizai;
 • Bendrosios ir komandinės įskaitų apdovanojimų tvarką aprašyta bendruosiuose nuostatuose.
 1. DISTANCIJOS AR DALYVIO DUOMENŲ KEITIMAS PO REGISTRACIJOS:

Sumokėtas starto mokestis atgal negrąžinamas. Išskirtiniais atvejais (rimta liga, trauma ar pan.) įmanoma perkelti sumokėtą starto mokestį kitoms varžyboms ar kitam sezonui. Kiekvienas toks atvejis sprendžiamas LTT valdybos susirinkime.

Dėl rungties (SD-OD; OD-SD) ar dalyvio duomenų (gimimo data, klubas) keitimo jau užsiregistravus kreipkitės į organizatorius – stengsimės pagelbėti visiems be papildomų mokesčių.

Dalyviai užsiregistravę į atskirus triatlono taurės etapus gali perleisti savo registraciją kitam dalyviui ne vėliau nei uždaroma išankstinė registracija internetu. Dalyvio keitimo mokestis 5 eurai, kuriuos sumokėjus į LTT sąskaitą LT547180300004700597 reikia atsiųsti keitimo duomenis į info@triatlonotaure.lt

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybė, VšĮ „Sveikas miestas“, Asociacija „Mano klubas“ ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija 2018 m. liepos 14 d. rengia tarptautinį Vilnius 100 km. bėgimą.

 IITIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. 1. Vilniaus 100 km. bėgimas yra skirtas Lietuvos valstybės 100-mečio paminėjimui
 2. 2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.
 3. 3. Gausinti masinių sporto renginių kiekį Vilniuje. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 4. 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. 5. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;

2. Paruošti varžybų trasą;

3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

 1. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2017 m. liepos 14 d., Vilnius, Vingio parkas

6.00 val. – 100 km. rungties startas

6.00 val. – 10x10km estafetės rungties startas

 1. LAIKO LIMITAS
 2. 100 km rungties bėgimo limitas – 13 val.
 1. DALYVIAI
 1. 100 km bėgimo varžybose gali dalyvauti bėgikai kurie varžybų dieną turi – 18 metų. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. 10x10km estafetės rungtyje gali dalyvauti visi norintis. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.10×10 km estafetė1 etapo starto laikas – 6:00 val.Dalyvis nešasi estafetinę lazdelę kuria privalo perduoti TIK specialiai tam įrengtame sektoriuje kito etapo bėgikui.2 etapo bėgikas startuoja perėmęs estafetinę lazdelę iš 1 bėgiko ir t.t.. komandų dalyviai turi patys pasiskaičiuoti kito etapo starto laiką pagal savo komandos dalyvių pajėgumą.Paskutinis (10) finišavęs bėgikas estafetinę lazdelę gražiną varžybų teisėjams.Estafetinės komandos dalyvis gali startuoti tik vienos komandos sudėtyje.Komandos dalyvis gali įveikti tik vieną etapą.

Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai beatskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. 100 km dalyvių amžiaus grupės:
VyraiMoterys
V2000 ir vyresniM2000 ir vyresnės
V401969-1978M401969-1978
V501959-1968M501959-1968
V601949-1958M601949-1958
V701948 ir vyresniM701948 ir vyresnės

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 € mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Varžybų trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai.

 1. APDOVANOJIMAI

100 km rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis

Piniginiai prizai (piniginiai prizai bus pervedami į dalyvio banko sąskaitą):

VyraiVietaMoterys
500 €1500 €
400 €2400 €
300 €3300 €
200 €4200 €
100 €5100 €
 1. Lietuvos čempionato nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti medaliai
 2. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis;
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

10 x10 km estafetės apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmusios komandos komandine taure
 2. 1 – 3 vietas užėmusios komandos nariams bus įteiktos rėmėjų dovanos
 3. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.
 1. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

100 km

Iki 2018 06 01 – 10 €

2018 06 01 – 06 30 – 15 €

2018 07 01 – 07 13 – 20 €

10×10 km estafetė

Iki 2018 06 01 – 5 € (komandai 50 €)

2018 06 01 – 06 30 – 8 € (komandai 80 €)

2018 07 01 – 07 13 – 10 € (komandai 100 €)

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP7710003275158,

LT263500010003275158 arba paspaudę šią nuorodą http://www.begti.lt/registracija/33

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas! Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – 100kmrunning.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2018 metų liepos 13 d. 24.00 val.
 3. Varžybų diena registracija vykdoma nebus.
 4. Apie registraciją ir numerių atsiėmimą liepos 13-14 d. informuosime vėliau.
 5. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

XII. VARŽYBŲ TRASA

 1. 100 km – 50 ratų po 2 km
 2. 10 km – 5 ratai po 2 km

Startas ir finišas priešais Vingio parko estrada

Preliminari trasos konfigūracija:

100km_zemelapis3
ETAPO REZULTATAI – ČIA!

Etapo nuostatai

29- ASIS TARPTAUTINIS BĖGIMAS  „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTAS VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

Tvirtinu:                                                     Tvirtinu:
Viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas”        Vilniaus dirbančiųjų sporto
                                                                   klubų sąjunga „Žalgiris
                            
Pirmininkas Mantas  Paulauskas               Pirmininkas Romualdas Budrionis
2018.04.25                                                 2018.04.25


29 – JO TARPTAUTINIO  BĖGIMO „APLINK ŽALIUOSIUS  EŽERUS” SKIRTO VALSTYBĖS DIENAI IR ,,ŽALGIRIO’’ MŪŠIO 608 – SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

N  U  O  S  T   A  T  A  I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti gyventojus reguliariai mankštintis, stiprinti sveikatą.
2. Populiarinti bėgimą  vilniečių, o taip pat respublikos gyventojų tarpe.
3. Skatinti  gyventojų iniciatyvą  dalyvauti Vilniaus m. sportiniame gyvenime.


II. ORGANIZATORIAI
4. Bėgimą  organizuoja Vilniaus viešoji įstaiga „Sveikas miestas“ ir Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjunga „Žalgiris“, Asociacija “Gėrnešys“.


III. LAIKAS IR VIETA
5. Tradicinis bėgimas vyks 2018 m. liepos mėn 6 d. aplink „Žaliuosius ežerus.“
6. Distancija  11,7 km. – Trasos schema.
7. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas  2018 m. liepos  6 d nuo  9:00 val. iki 10:30 val. starto vietoje.
8. Startas – 2018 metų liepos 6 d. 11:00 val. prie „Žaliųjų ežerų paplūdimio.“
9. Išankstinė registracija iki 2018 m. liepos mėn 03 d., 24:00 val. čia.

Varžybų dieną naujų dalyvių registracija  nevykdoma, tik išduodami starto numeriai.

IV. DALYVIAI
10. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose, o taip pat dalyvio 11. kortelėse savo parašu patvirtinę, jog už sveikatą ir visas kitas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys. 
12. Pirmieji iš anksto užsiregistravę 50 dalyvių, senjorai nuo 63m. vaikai iš daugiavaikių šeimų, globos namų dalyvauja nemokamai (kartu privalo dalyvauti vienas iš tėvų (globėjų), globotinių atstovas).
13. Dalyvio mokestis: 5,00/ penki/ eurai iki 2018 m. liepos 01 d. 24:00 val., vėliau 10,00/ dešimt eurų iki liepos 03 d. 24:00 val.

14. Dalyvio startinis mokestis pervedamas per paysera.lt mokėjimo sistemą: EVP2 1100 0131 7258, LT72 3500 0100 0131 7258 (SWIFT code: EVIULT21XXX) arba registrupdamiesi čia – registracija.

15. Bėgimo dalyviai pagal amžių skirstomi į šias grupes:
             1 grupė   iki 16 metų.  / M15, V 15/
             2 grupė – virš 16 metų iki 30 metų/ M E, V E/
             3 grupė- virš 30metų iki 40 metų  / M30,V30/
             4 grupė – virš 40metų iki 50 metų / M40, V 40/
             5 grupė – virš 50metų iki 60 metų /M 50, V 50/
             6 grupė  – virš 60 metų ir daugiau /M60, V60/   
16. Kiekvienas finišaves dalyvis gauna bėgimo atminimo medalį.

V. NUGALĖTOJŲ  NUSTATYMAS.

17. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi  kiekvienoje amžiaus grupėje  atskirai vyrų ir moterų pagal pasiektus geriausius rezultatus, vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų  taisyklėmis.

VI. APDOVANOJIMAS.

18. Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami taurėmis, medaliais ir piniginiais prizais iš rėmėjų lėšų.

19. Nugalėtojai atskiruose amžiaus grupėse vyrų ir moterų tarpe apdovanojami daiktiniais prizais.

20. Pastabos:

– Absoliutūs  nugalėtojai nepretenduoja į amžiaus  grupių nugalėtojų prizus.

– Dalyvių laiko fiksavimui bus naudojama  elektroninė laiko matavimo sistema – Macsha.

– Nepilnamečiai norintys dalyvauti  bėgime turi turėti tėvų raštišką sutikimą arba atvykta į varžybas su vienu iš tėvų (globėju) arba treneriu.

Papildoma informacija /nuostatai/- www.sveikasmiestas.ltwww.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt

VII. ORGANIZATORIAI.

21. Organizatorius – Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjungos „Žalgiris“, pirmininkas Romualdas Budrionis,  tel. 861285044.

22. Organizacinis partneris – VŠĮ „Sveikas miestas“,  direktorius Mantas Paulauskas, tel. 865640400.

23. Egidijus Karalius 29-jo tarptautinio bėgimo „Aplink  Žaliuosius ežerus“ vyr.teisėjas 864781442.

24. Organizacinis partneris Asociacija „Gėrnešys“, Audrius Jaraminas,  tel.: 861000795; e-mail: info@begimotaure.lt;

REZULTATAI – ČIA!

Etapo nuostatai

Kauno triatlonas 2018 

Nuostatai

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 • Populiarinti triatlono sportą;
 • Plėsti triatlono varžybų geografiją;
 • Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą;
 • Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

ORGANIZATORIAI:

VšĮ Nacionalinis ekstremalaus sporto klubas ir VŠĮ Lietuvos triatlono taurė

info@nesk.lt ir info@triatlonotaure.lt

LAIKAS IR VIETA

2018 m. Birželio 27 d. Kauno “Žalgirio“ jachtklubas, R. Kalantos 124, Kaunas.

Programa bus patikslinta artimiausiu metu

PROGRAMA


Birželio 27 d.

16:00-18:45 val. Starto paketų išdavimas renginio vietoje 

18:45 val. Dalyvių instruktažas (briefingas) prie vandens

19:00 val. Bendras visų dalyvių startas

TRASŲ SCHEMOS:

Plaukimo trasa: 200 m.

STARTAS: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas teniso kortai
FINIŠAS: Kauno „Žalgirio“ jachtklubo restoranas

Plaukimo trasa

Dviračių trasa: 10 km

Startas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas
Finišas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas

Dviračių trasa
Bėgimo trasa

BĖGIMO TRASA: 2,5 KM

Startas:
 Kauno „Žalgirio“ jachtklubas
Finišas: Kauno „Žalgirio“ jachtklubas

NUOTOLIAI:

TRI-FUN –  dalyviai turės 200 m. nuplaukti, 10 km. nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km. nubėgti.

TRI-FUN estafetė – trys dalyviai perduodami estafetę, pasikeisdami turės 200 m. nuplaukti, 10 km. nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km. nubėgti.

 LAIKO LIMITAS TRASOSE:

Varžybų distancijos įveikimo laiko limitas 2:00 val.

DALYVIAI:

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai. Klasifikacija pagal amžiaus grupes:

TRI-FUN distancija

 • Bednra grupė – vyrai (neišskiriant pagal amžiaus grupes)
 • Bendra grupė – moterys (neišskiriant pagal amžiaus grupes)

TRI-FUN ESTAFETĖ

 • Bendra grupė, neskirstant pagal amžių ar lytį.

SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti bei važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.

Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių.

Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.

Dalyviams privalomi šalmai.

Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal registracijos grupę.

Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS:

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais

Užsiregistravus etapo organizatoriai išduoda dalyvio numerį bei elektroninę laiko matavimo mikroschemą.

Registracijos mokesčiai:

Registruojantis ir sumokant:TRI-FUNTRI-FUN-ESTAFETĖ
Iki 2017.06.049 €12 €
Iki 2017.06.2612 €15 €
Registracija renginio dieną vietoje18 €21 €

            Registracija internetu uždaroma likus 2018.06.26 23:59 val.

            Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki starto.

Perleisti registracijos kitam asmeniui negalima.

Birželio 27 d. nuo 16:00 iki 18:45 val. Starto paketų išdavimas renginio vietoje.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI:

Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui, išskyrus dalyvaujant estafetėje, draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats.

            Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba iš šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

            Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

            Kiekvienas triatlono dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

            Elektroninės mikroschemos daugkartinio naudojimo, kurias privalėsite grąžinti organizatoriams.

            Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

            Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 30 eurų užstatą. Vyr. teisėjui patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.

Varžybų metu taisyklių laikymąsi stebės trasų teisėjai. Dalyviai bus filmuojami atsitiktine tvarka (trasų teisėjų pateikta informacija ir filmuota medžiaga bus naudojama sprendžiant visus galimai kilusius ginčus susijusius su nesąžiningais varžovų veiksmais, rezultatais ir kt.);

Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinukais ar kita aparatūra, kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.

REZULTAI:

 Rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje http://www.kaunas.triatlonotaure.lt  Šios varžybo nėra įskaitinis Lietuvos triatlono taurės etapas.

TRASA IR JOS ZONOS:

TRANZITINĖ ZONA PRIEŠ STARTĄ:

Į ,,tranzitinę zoną“ įleidžiami tik sportininkai su starto numeriu. Įeinant į ,,tranzitinę zoną“ teisėjas tikrina šalmą, dviračio vairo konstrukciją ir stabdžius. Jei jie yra netvarkingi, sportininkas į ,,tranzitinę zoną“ neįleidžiamas.

Persirengimo zonoje į organizatorių padėtas inventoriaus dėžes arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę turi būti tvarkingai sudedamas tik varžyboms skirtas inventorius. Jei inventorius nepadedamas į dėžę arba kitaip nustatytą dalyvio erdvę, kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį 15 sekundžių.

PLAUKIMO RUNGTIS:

Esant žemesnei nei 24°C vandens temperatūrai galima plaukti su triatlono plaukimo kostiumu. Esant žemesnei nei 15.9°C vandens temperatūrai plaukimo kostiumas yra privalomas.

Plaukiant atvirame vandenyje, negalima kirsti varžybų organizatorių sužymėtos trasos. Sportininkas, kirtęs trasą arba jos neįveikęs, diskvalifikuojamas.

Varžybose dalyvaujant daugiau nei 50 dalyvių startas gali būti duodamas bangomis („rolling start“). Galutiniai rezultatai gali būti nustatomi pagal individualų dalyvių parodytą laiką (kiekvieno dalyvio rezultato fiksavimas prasideda tik kirtus plaukimo rungties laiko matavimo kilimą). Visi dalyviai turi išstartuoti per 5 minutes nuo starto signalo. Elito grupės sportininkai privalo startuoti priekyje.

TRANZITINĖ ZONA IŠ PLAUKIMO Į DVIRAČIŲ RUNGTĮ:

Bėgant iš plaukimo finišo vietos iki dviračių persirengimo zonos negalima mėtyti plaukimo inventoriaus (akinukų, kepurėlės, plaukimo kostiumo). Kiekvienas pažeidimas baudžiamas sustabdymu prieš dviračio rungtį – 15 sekundžių;

Prieš paliečiant dviratį, sportininkas privalo užsidėti šalmą ir jį dėvėti viso važiavimo dviračiu metu.

Prieš pradedant važiuoti dviračiu, turi būti teisingai pritvirtintas dalyvio numeris. Dviračių rungtyje starto numeris turi būti ant nugaros.

Užsėsti ant dviračio galima tik už tranzitinės zonos pabaigą žyminčios linijos (Mount line).

DVIRAČIŲ RUNGTIS:

Apribojimų dviračiams nėra. Galima važiuoti plento, MTB, TT dviračiais ir kt. dviračiais, „clip-on“ ragai ant dviračio vairo ir diskiniai ratai yra leidžiami naudoti.

Tvarkingi, užsisegantus šalmai yra privalomi, be šalmo startuoti draudžiama.

Jei varžybų metu dviračių rungtyje numeris yra ne ant nugaros sportininkui skiriamas įspėjimas, už pakartotiną nusižengimą dalyvis stabdomas, skiriama 15 sek. bauda, per tą laiką dalyvis privalo teisingai prisitvirtinti numerį.

TRANZITINĖ ZONA IŠ DVIRAČIŲ RUNGTIES Į BĖGIMO RUNGTĮ:

Baigus dviračių rungtį, privaloma nulipti nuo dviračio prieš tranzitinės zonos liniją (Dismount line).

Tik pastačius dviratį galima atsisegti apsauginį šalmą. Jei dviratis pastatomas ne į savo vietą ar daiktai išmėtomi aplink dviratį varžybų dalyvis baudžiamas 15 sekundžių sustabdymu bėgimo rungties metu.

BĖGIMO RUNGTIS:

Bėgant starto numeris turi būti priekyje. Sportininkas, nepersisukęs numerio ant priekio pirmą kartą įspėjamas, antra kartą stabdomas 15 sek. ir privalo persisukti numerį.

Negalima bėgti su dviračio šalmu ar be batų.

Sportininkams leidžiama prasisegti triatlono varžybų kostiumą, tačiau draudžiama nusitraukti aprangą nuo pečių. Už šį pažeidimą sportininkas pirmą kartą stabdomas 15 sek., pasikartojus pažeidimui, sportininkas diskvalifikuojamas.

Diskvalifikacija skelbiama varžybų teisėjui iškeliant raudoną kortelę.

APDOVANOJIMAI:

Visiems dalyviams įveikusiems visą distanciją bus įteikti atminimo medaliai;

Numatytų distancijos I-III vietos laimėtojams bus įteikti rėmėjų įsteigti prizai;

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.

Registracija atlieka ir mokėjimus prižiūri asociacija Gernešys į.k.:30251366,